Assin maailma

Kirjoituksia autismikirjosta. Kirjoitukseni perustuvat lähdekirjallisuuteen, havaintoihini ja omaan elämänkokemukseeni aspergerhenkilönä.