Autismikirjo

Yleistietoa autismikirjon luokittelusta.

Autismikirjon häiriö

Autismikirjon häiriö on elinikäinen keskushermoston kehityksellisiin häiriöihin kuuluva oireyhtymä1.

Piirteet

Keskeisiä piirteitä ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän ongelmat, rajatut, toistuvat ja joustamattomat käyttäytymismallit sekä ikään ja kulttuuriin nähden epätyypilliset mielenkiinnonkohteet.1

Autismikirjon henkilöt ovat usein herkkiä aistimuksille, kuten äänille, valolle, tekstuureille, hajuille, mauille, kuumalle, kylmälle ja kivulle.1 Autismikirjolaisilla on usein epätasainen kognitiivisten kykyjen profiili, mikä voi laajentaa heidän oppimistaan ja sopeutumistaan poikkeuksellisen paljon.1

Luokittelu

Oireyhtymä on määritelty maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisessä tautiluokittelussa ICD-111 ja Yhdysvaltain psykiatrisen yhdistyksen diagnostiikan käsikirjassa DSM-52.

Autismikirjon häiriö korvaa useat vanhat diagnoosit, mukaan lukien Aspergerin oireyhtymän. Luokitus ei ole vielä käytössä Suomessa3, mutta uutta nimikettä käytetään jo yleisesti.

Lähteet

1 ICD-11, Neurodevelopmental disorders (keskushermoston kehitykselliset häiriöt), Autistic spectrum disorder (viitattu 16.9.2023)

2 Internet Archive, DSM-5, sivut xiii/44, 51 (viitattu 23.9.2023), kaikki sivut eivät ole katseltavissa ilman kirjan lainausta

3 Autismiliitto, Autismikirjon diagnosointi (viitattu 23.9.2023)

Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on synnynnäinen1, laaja-alaisiin kehityshäiriöihin luokiteltu keskushermoston oireyhtymä2, jonka englantilainen Lorna Wing nimesi 1981 julkaistussa artikkelissaan itävaltalaisen lastenlääkäri Hans Aspergerin mukaan1, 3.

Piirteet

Aspergerin oireyhtymän keskeisiä piirteitä ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen hankaluudet, puheen ja kielen poikkeavuus, erityiset mielenkiinnonkohteet, epätasainen kykyprofiili ja rutiininomainen käyttäytyminen4, 5. Piirteiden määrittely ja luokittelu on kuitenkin vaihdellut eri tutkijoiden ja toimijoiden välillä, ja ne ovat muuttuneet paljon uuden tutkimustiedon myötä.

Luokittelu

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt Aspergerin oireyhtymän tautiluokittelussaan ICD-102 ja Yhdysvaltain psykiatrinen yhdistys diagnostiikan käsikirjassaan DSM-46. Uudemmissa luokitteluissa Aspergerin oireyhtymä on korvattu laajemmalla autismikirjon häiriön luokituksella.

Lähteet

1 Gilberg, Christopher. Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. 1997, suomennettu. Sivu 9.

2 ICD-10, 2019, Pervasive development disorders (laaja-alaiset kehityshäiriöt), Asperger syndrome (Aspergerin oireyhtymä) (viitattu 23.9.2023)

3 Attwood, Tony. Aspergerin oireyhtymä. Alkuperäinen 1998, suomennettu 2005. s. 14.

4 Attwood, Tony. Aspergerin oireyhtymä. Alkuperäinen 1998, suomennettu 2005. s. 12–.

5 Gilberg, Christopher. Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Alkuperäinen 1997, suomennettu. Sivut 17–22.

6 Gilberg, Christopher. Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Alkuperäinen 1997, suomennettu. Sivu 17.